fotoessay_들꽃갤러리
 
fotoessay.net
 
접속중인 회원들  
 
 
   

루브르박물관

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:44:04
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/8000s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:45:30
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/6400s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:45:16
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/1600s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 12.00mm | 35mm equiv 18mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:49:27
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:49:55
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/4000s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:51:09
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/20s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 20.00mm | 35mm equiv 30mm | Not Fired

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:54:02
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/3s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-1250 | 13.00mm | 35mm equiv 19mm | Not Fired

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 02:56:57
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/13s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 22.00mm | 35mm equiv 33mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:00:29
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:02:55
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:05:23
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:05:57
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/40s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 22.00mm | 35mm equiv 33mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:07:28
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/15s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 22.00mm | 35mm equiv 33mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:07:46
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/13s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:08:01
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/6s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:08:10
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/4s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:09:06
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/20s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:09:23
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:10:01
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/10s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:10:06
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F4.0 | 0.00 EV | ISO-500 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:13:07
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/100s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 19.00mm | 35mm equiv 28mm | Not Fired

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:16:58
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:19:21
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/40s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 65.00mm | 35mm equiv 97mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:18:09
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/50s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:20:12
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/20s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 52.00mm | 35mm equiv 78mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:20:35
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/15s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 28.00mm | 35mm equiv 42mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:20:41
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/80s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:23:19
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/15s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:23:46
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 56.00mm | 35mm equiv 84mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:23:31
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/25s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 35.00mm | 35mm equiv 52mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:23:46
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/125s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 56.00mm | 35mm equiv 84mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:30:05
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/20s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 62.00mm | 35mm equiv 93mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:30:20
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 70.00mm | 35mm equiv 105mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:25:24
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/4000s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 31.00mm | 35mm equiv 46mm | Not Fired


NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2011-07-02 03:52:40
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/6400s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 34.00mm | 35mm equiv 51mm | Not Fired
루브르박물관 소장품들입니다.
교과서에 많이 실린 작품들이기도 하지요.
헌데 너무 많은 작품들과 부족한 시간으로 인해 몇작품만 보여드립니당...^^
  -목록보기  
제목: 루브르박물관

기타


사진가: 백화등 * http://nplusu.net

등록일: 2011-09-30 14:24
조회수: 4551


SC0252.jpg (307.7 KB)
SC0253.jpg (314.4 KB)

More files(33)...
△ 이전사진

조율 한번 해주세요
▽ 다음사진

오르세미술관
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ'Style 

   
fotoessay.net